PRO C7100

Ricoh ha generat a partir de les seves fotocopiadores una àmplia gamma de solucions d'oficina versàtils. Desitja copiar, imprimir, escanejar i enviar un fax amb un sol dispositiu? Li presentem la nostra gran família d'equips multifunció!

PRO C7100

Visió general

Els clients actuals exigeixen ajustats terminis de lliurament en tiratges curts. Per això, necessita una premsa digital en color assequible capaç de donar resposta a aquests terminis sense problemes. Les sèries Ricoh Pro™ C7100 són les solucions ideals. Complementen la impressió offset en termes de qualitat d'imatge i ofereixen una alta productivitat. La sèrie Ricoh Pro™ C7100 és una sèrie de 4 premses de producció en color i els seus models són: C7100/C7100S/C7110/C7110S. El resultat és més valor afegit i també un millor rendiment i més beneficis.

Característiques i Avantatges

  • Qualitat d'imatge equivalent a offset.
  • Màxima productivitat.
  • Compatibilitat amb un ampli ventall de papers.
  • Funcionament senzill.
  • Grandària reduïda.

 

  • Informació addicional
Nombre de còpies