Device Manager NX Enterprise

Device Manager NX Enterprise

Visió general

Device Manager NX Enterprise li ajuda a gestionar, de manera eficient i constant, grans flotes de dispositius d'impressió globals.

Gràcies al suport d'un nombre il·limitat de dispositius, Device Manager NX Enterprise permet als equips de TI locals i centrals coordinar de forma eficaç les responsabilitats de manteniment i de gestió. La creació d'informes i l'aplicació de polítiques d'impressió es poden dur a terme de forma centralitzada, el que permet als equips locals centrar-se en l'optimització i el manteniment.

Device Manager NX Enterprise ofereix una potent interfície de control, que proporciona una visió instantània de l'estat de la flota i permet fer previsions del rendiment futur. Les eines d'administració faciliten el control i la clonació del rendiment, les funcionalitats i l'accés a diferents dispositius, de manera individual o per grups.

La facturació i la creació d'informes de forma automatitzada ofereixen informació detallada sobre el rendiment i l'ús dels dispositius, i pot contribuir a un ús més sostenible dels recursos en la companyia.

 • Gestioni un nombre il·limitat de dispositius de producció de documents, inclosos els models de Ricoh, de tercers i connectats per USB en operacions internacionals.
 • Centralitzi la creació d'informes i l'aplicació de polítiques per aconseguir una major eficàcia i coherència.
 • Simplifiqui la supervisió i el manteniment amb eines de gestió potents i senzilles.
 • Feu un seguiment precís de l'ús dels recursos en l'empresa amb la facturació i la creació d'informes automatitzades.
 • Reforci els objectius de sostenibilitat amb informació detallada del consum d'energia i de l'ús dels dispositius.

Característiques i Avantatges

 • Gestioni un nombre il·limitat de dispositius de producció de documents, inclosos els models de Ricoh, de tercers i connectats per USB a llocs internacionals.
 • Centralitzi la creació d'informes i l'aplicació de polítiques d'impressió per aconseguir un rendiment constant dels dispositius i una gestió més eficaç en tota la companyia.
 • Reforci la gestió proactiva dels dispositius amb la interfície de control per obtenir una visibilitat instantània del rendiment de la flota i la previsió del rendiment futur.
 • Simplifiqui la configuració dels nous equips amb la còpia de la configuració actual dels dispositius.
 • Més informació eficaç del rendiment i de l'ús dels dispositius mitjançant la creació automatitzada dels informes.
 • Millori la comptabilitat interna amb la facturació automatitzada en funció de l'ús dels dispositius.
 • Potenciï els esforços de sostenibilitat de l'empresa mitjançant la recollida de dades sobre el consum d'energia dels dispositius.