Docuware

Docuware

  Visió general

  Docuware® és una solució amb tecnologia avançada per a la gestió integrada de documents. És capaç de processar tot tipus de documents, de fonts diverses; i disposa de procediments de control interns per assegurar el compliment dels requisits d'auditoria d'empresa i compatibilitat. A més, importa documents, els classifica, afegeix un índex de text complet i els prepara per al processament posterior.

  En resum

  • Arxivador central per a tots els documents.
  • Informació disponible a tot moment i en qualsevol lloc.
  • Facilitat de cerca i ràpida recuperació de dades.
  • Integració de qualsevol flux de treball.
  • Màxima seguretat.

  Característiques i Avantatges

  Emmagatzematge organitzat i segur

  • Reunir tots els documents, sigui el que sigui el seu origen, en el mateix arxivador basant-se en criteris homogenis.
  • Aplicable a documents oficials (tant digitalitzats com creats en l'empresa), correspondència, dibuixos, imatges i tot tipus de documentació, així com correu electrònic i arxius de Office.

  Fàcil recuperació de tots els documents

  • Integració automàtica d'índexs procedents de fonts externes com a arxius de text, bases de dades i llibretes d'adreces, per facilitar la indexació i categorització.
  • Fàcil cerca categoritzada i de text complet.

  Increment de seguretat

  • Protegir els documents arxivats a llarg termini en sistemes d'emmagatzematge i de mitjans de només lectura.
  • Accés a documents controlats segons una detallada estructura d'autorització composta de grups, rols i perfils.
  • Constància durant anys de qui i quan han accedit a un document i ho han modificat.
  • Admissió de tot tipus de signatures electròniques (simples, avançades i qualificades) així com marques de temps i signatures manuscrites per reforçar la garantia d'integritat dels documents i l'autenticitat dels usuaris.

  Millora de processos

  • Afegir notes de text, comentaris, marques a mà alçada, ressaltis i segells en el document, sense realitzar modificacions en el document original.
  • Automatitzar els processos basats en documents, assegurant la seva arribada als destinataris pertinents i facilitant la configuració de processos mediantes segells i llistes de treball.
  • Transparència total del procés donant visibilitat en el document.

  Fàcil accés i gestió

  • Accedir a arxivadors i documents situats en l'arxivador central a través d'Internet a usuaris autoritzats, des de qualsevol part del món i amb totes les seves funcions disponibles.
  • Sincronització d'arxivadors amb arxivadors de portàtils situats en altres ubicacions.