Printer Driver Packager NX

Printer Driver Packager NX

Visió general

Printer Driver Packager NX facilita la centralització de la configuració i la gestió de drivers d'impressió Ricoh i la seva implementació en usuaris finals d'una organització.
Disponible com a eina de descàrrega gratuïta, Printer Driver Packager NX permet una personalització detallada dels paràmetres del controlador, inclosos l'especificació de funcions predeterminades i l'accés controlat a funcions concretes. D'aquesta manera es garanteix una producció homogènia de documents en tota l'organització i ajuda a reduir costos operatius i de consumibles. És possible millorar la seguretat de la informació en sol·licitar als usuaris que introdueixin un nom d'usuari i contrasenya abans d'enviar les seves tasques a la impressora.
Així mateix, els gestors d'IT poden agrupar diversos paquets de driver preconfigurats en un únic paquet per a la implementació en una sola acció per a l'usuari final, i així maximitza l'eficiència del procés de connexió dels usuaris als recursos d'impressió i reduir la càrrega de treball dels administradors, associada a instal·lacions individuals.
L'activació d'un control superior sobre el rendiment dels recursos d'impressió de documents, Printer Driver Packager NX pot donar suport als objectius de sostenibilitat de l'empresa i ajudar a reduir els costos de manteniment dels equips d'impressió.

  • Asseguri una experiència d'usuari i rendiment del dispositiu homogenis amb una configuració centralitzada dels drivers d'impressió
  • Millori la seguretat i redueixi els costos operatius mitjançant el control de l'accés als equips d'impressió
  • Maximitzi l'eficiència de les implementacions mitjançant l'agrupació de drivers preconfigurats en un únic paquet

Característiques i Avantatges

  • Disponible com a eina de descàrrega gratuïta des de la pàgina web de Ricoh
  • Control sobre les funcions d'impressió amb eines de configuració detallada del controlador
  • Agrupa múltiples paquets de driver preconfigurats per a una implementació més ràpida per li usuari
  • Millora la seguretat de la informació en sol·licitar als usuaris que introdueixin les seves credencials abans d'enviar tasques d'impressió
  • Redueix costos operatius gràcies a l'accés controlat a determinades funcions d'impressió