App Registro de visitas

Categoria: .

App Registro de visitas

Evita esperes innecessàries en els visitants de la teva empresa

Agilitza el procés de registre de visites mitjançant els dispositius d'impressió Ricoh. Facilita el registre de manera autònoma entre els visitants de la teva empresa, un servei desatentido d'entrada i sortida de visites, que millora l'experiència del visitant i empleat, permetent que el personal de recepció es dediqui a altres tasques. A més dóna a conèixer les normes de seguretat de la teva empresa i complint amb la norma ISO 27001 i garanteix el compliment de LOPD i GDPR.