Ricoh Expense Manager

Categoria: .

Ricoh Expense Manager

La primera app d'administració de despeses de viatge en incorporar la digitalització certificada de despeses.

Ricoh utilitza la primera plataforma homologada per l'Agència Tributària per a la gestió de despeses de viatge, el que permet l'eliminació del paper amb totes les garanties legals. A més, el seu sistema de lectura automàtica (OCR) suprimeix les tasques manuals per controlar el frau i augmentar la productivitat.

La solució Ricoh expense Manager permet el flux de treball complet de digitalització certificada de diversos tiquets d'una vegada, directament des del telèfon intel·ligent o impressora multifuncional, permetent la conversió a format electrònic del document paper i garantint la integritat del mateix.

Més informació